Ana Sayfa / YAZARLAR / KURBAN BAYRAMI GELİYOR.

KURBAN BAYRAMI GELİYOR.

YETMİŞBİN Türk bu bayram yurt dışına çıkıyormuş. Tabii turist olarak, tatil
yapmaya. Bu bayramın özelliğidir, Yetmiş dört binTürk de kutsal topraklarda
dır. Bir kutlu an'anenin nuruyla ışıklı 'Lebbeyk Allühümme Lebbeyk – Buyur
Allahım, buradayım' demekle meşgulolacaklardır. Bayramlar da elbette globalleşmenin kurbanı… Ülkemizde yine,kurban farz mı, vacip mi, sünnet mi mü nakaşası yapılarak inananların ağzının tadı bozulacak.. Ekonomik sıkıntı da bu nun tuzu biberi olacaktır.

Buna rağmen milletimiz yine de inancının ve cömertliğinin icabını yerine geti
recektir. Çünkü bu millet, irfanıyla bilmektedir ki, Kurbanda aslolan ve Allah'a
ulaşan, ne ettir, ne kemik. Sadece, kulun halis niyeti, istikameti ve gönlündeki pı
rıltıdır. Her gün dünya mezbahalarında milyonlarca kesimlik hayvan sırasını beklerken, İslam'ın kurbanını, hayvan hakla
rına aykırı gören gönüllü terelelliler yine çıkacaktır.
Sevinç noktası

BAYRAMLAR din” ile ictima”nin birleştiği, toplu sevinç noktalarıdır. İnananın
hakkı olan bir masum sevinç. Bu sevinç sadece yeni ayakkabısını koynuna alarak yatan çocukları değil, büyükleri de
ziyaret eder.

Büyük şairimiz Yahya Kemal Büyükada'daki bir bayramı anlatır. Frenk usulün
ce geçmiş bir gecenin sabahında şairimiz bayram namazına gitmiştir. Süley
maniye'de Bayram Sabahı şiirinin şairinibu Büyükada'daki bayram namazında
bir şey çok heyecanlandırır: Yanına bir hamal düşmüştür. Şairimiz o bayram na
mazını hamallık eden bir dindaşıyla, Allah'a, aynı şevkle omuz omuza kılma
nın saadetini içinden duymuştur. Bu saadet, İnsan cinsine, Yaradan önünde
eşitlik getirmek suretiyle, İslam'ın yüceliğini kalbinin damarlarında duymaktan
ileri gelmektedir. Ve bu duygu ancak, garazsız, ivazsız şuur ve ruh bütünlü
ğüyle secde edebilen inananlarda görülebilecek bir duygu halidir.

İlahi emir

EVET, ilahi beyana göre, Hazreti İbrahim (AS) Oğlu Hazreti İsmail'i kurban
ettiğini rüyasında üç defa gördüğü için bu emri yerine getirmek istemiş ve oğul
da babasına bu konuda itirazda bulunmamıştır. Baba oğlun bu itaati sebebiyle
insan kurbanı edilmesini ilga eden bir ilahi emir gelmiştir. Bu da insan cinsinin
taltifidir. Buna mukabil, insana nefsinin sınırsız arzularını kurban etmek ödevi
verilmiştir. Gerçek kurban budur ve bunu başaranlar kurbanın sırrına ermişler
demektir Mübarek Kurban bayramınızı tebrik ederken LÜTFEN Kurban Kesme
yen vatandaşlarımızı da düşünelim onlarada ikramda bulunalım Tandır ke
babını fazla kaçırmamak şartıyla Saygılarımla.

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

Murat Hançer Yazdı ; Ağrı’da Kanser ve Kalp Krizi Çoğalmaya Başladı

Evet Sevgili Okurlarım, yüzyılın vebası kanser denen bu illet son bir yıldır Ağrı’da bir hayli …