Ana Sayfa / GÜNDEM / Vergi Haftası Ağrı’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Vergi Haftası Ağrı’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Geleneksel olarak her yıl kutlanan Vergi Haftasının 28’incisi bu yıl 27 Şubat 2017- 05 Mart 2017 tarihleri arasında kutlanacaktır. Defterdarlığımız da Vergi Haftasını kamuoyuna, mükelleflerimize, öğrencilere ve personelimize yönelik olarak çeşitli etkinliklerle kutlayacaktır. Vergi Haftası etkinlikleriyle amacımız; kamuoyunu vergi konusunda bilinçlendirmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vergiyi sevdirmek ve anlatmaktır.

Bilindiği üzere, vatandaşlık görevlerimizden biri de Devletimize vergi vermektir. Bu konuda, Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73 üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı Maliye politikasının sosyal amacıdır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, güçlü ve bağımsız Devletlerin temel ekonomik kaynağı vergidir. Ülkemizde de kamu giderlerinin temel finans kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu itibarla; kamu hizmetlerinin daha kaliteli olarak sunulabilmesi için tahakkuk eden vergilerin tahsilat oranlarının yüksek oluşu önem arz etmektedir.

Vergi gelirlerinin artırılmasında kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi gerektiğinden bu mücadelede kurumların yanı sıra vatandaşlarımızın da desteğine mutlak surette ihtiyaç duyulmaktadır. Vatandaşlarımız yapmış oldukları alış verişlerinin parasını öderken vergiler dahil ödediklerinden harcamalarının belgelerini (yazar kasa veya perakende satış fişi, fatura, yolcu bileti, serbest meslek makbuzu v.s.) aldıkları takdirde haksız kazancın ve kayıt dışılığın bertaraf edilmesine katkı sağlamış olacaklardır.

Toplanan vergi kadar önemli olan başka bir husus ise devletin toplamış olduğu vergilerle yapmış olduğu hizmetleri, yatırımları bilinçli kullanmaktır. Örneğin Küçük bir ilkokul öğrencisinin tasarrufu bilmesinde, Devlet malına zarar verirken esasen kendi malına, kendi parası ile yapılan okul sırasına, tahtasına, veya araç ve gerecine zarar verdiğini bilmesindeki fayda toplanan vergi kadar önemlidir. Bu nedenle tüm bireylerin küçük yaştan itibaren vergi bilincine sahip olması, ülkemizin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflere yüksek kalitede hizmet sunmak için vergi ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda daha da hızlı sonuçlanmasına yönelik çalışmalarıyla mükellef memnuniyetini arttırmıştır.

Vergi Dairelerinde hizmete geçen E-VDO otomasyon sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, mükelleflerimize birçok hizmetler günün 24 saatinde elektronik ortamda verilmektedir. Bu hizmetlerimizden bazıları elektronik beyanname uygulaması, dilekçematik, vergi borcu ve mükellefiyet yazıları, (www.gib.gov.tr.) İnternet adresi üzerinden kredi kartı ile 6552 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacaklar, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme kolaylığının yanı sıra borç bilgilendirme servisi ile vergi dairesine borçlu olan mükelleflerin borç miktarını öğrenme kolaylığının getirilmesidir.

Ayrıca Gayri Menkul Sermaye İradı elde eden mükelleflerimiz için “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile mükelleflerin vergi dairesine gelmeden beyannamelerini elektronik ortamda vermeleri sağlanmıştır.

Bu yıl 27 Şubat – 05 Mart 2017 tarihleri arasında 28 incisini kutladığımız geleneksel Vergi Haftası vesilesiyle, haftanın tüm Ağrılı hemşerilerimize, Defterdarlığım çalışanlarına, alış-verişlerinde belgesini alan tüm bilinçli tüketicilere, tüm mükelleflerimiz ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir meslektaşlarımıza hayırlara vesile olması temennisiyle vergi haftalarını kutluyor, değerli mükelleflerimize bol kazançlar diliyorum.

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

İlidi Ailesinin Acı Günü

Cumaçay Eşrafından Nesim İlidi’nin Eşi, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan İlidi’nin yengesi, Cumaçay bölgesi …