Ana Sayfa / GÜNDEM / MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU AÇILACAKTIR.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU AÇILACAKTIR.

 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tebliğ eki listede, aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu ;

 

Ahşap kalıpçı,  Alçı levha uygulayıcısı, Alçı sıva uygulayıcısı, Bacacı,  Betonarme demircisi, Betoncu,   Duvarcı,  Isı yalıtımcısı,  İnşaat boyacısı,  İskele kurulum elemanı, Panel kalıpçı,  Seramik karo kaplamacısı,  Ses yalıtımcısı, Sıvacı,   Su yalıtımcısı, Tünel kalıpçısı ve Yangın yalıtımcısı)

40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olup, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” Hükmü uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar dâhil olmak üzere 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılmaları yasaklanacaktır.

Bu durumda; 25.05.2016 tarihi itibarı ile yapı sektöründe mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması için, yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının mesleki niteliklerin artırılması, iyi uygulamaların geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması için eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu sayede “mesleki yeterlilik belgesi” alabilmelerine yardımcı olunması için proje temelli işbirliği yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu protokol çerçevesinde daha önce Geçici Ustalık Belgesi alan veya almayan ustalara yönelik olarak açılacak kurslara katılım kayıt işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir. Ustalık kursu için alınan kayıtlar Çalışma ve İş Kurumu  il Müdürlüğüne branşlara göre gruplar halinde gönderilecek olup, Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce gerekli kurs düzenleme işleri protokol gereği İl  Milli Eğitim Müdürlüğünce  yürütülecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Kurslara katılan ustaların eğitim süresince;

iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Ayrıca MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafının tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır tarafından karşılanacaktır. (tek branşta 3 adet sınav hakkından başarılı olmak kaydı ile )

Mesleki yeterlilik sınavları MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarca yapılacaktır. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların listesi MYK (mesleki yeterlilik kurumu) web adresinden öğrenilebilecektir.

Ücretsiz olarak açılacak kursların amacı Ustalarımızın Mesleki Yeterlilik Kurumlarının açacağı sınavlara hazırlanmalarını sağlamaktır. Çünkü herhangi bir hazırlık aşaması geçirmeden bu sınavlara giren ustalarımızda başarı oranı çok düşük kalmaktadır. Bakanlığımızın daha önce Ankara’da pilot olarak düzenlemiş olduğu eğitime katılan 27 kursiyerimizden 26 sı bu sınavlarda başarı göstermiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kursa katılan ustalarımıza “Kurs Bitirme Belgesi” verilecek olup, kursu başarıyla tamamlayanların il müdürlüğümüze müracaatı ile kendilerine kişisel koruyucu donanım olarak, iş eldiveni, ÇŞB logolu baret ve iş yeleği dağıtılacaktır.

Yapılacak bu kursla ustalarımızın Mesleki Yeterlilik Kurumlarından Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için katılacakları sınavlarda başarılı olacaklarını düşünüyor ,tüm belgesiz (geçici ustalık belgesi olan ya da olmayan) ustalarımızın bu kurslara katılmalarını bekliyoruz.

 

Başvuru İçin : http://www.csb.gov.tr/iller/agri/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=63799

 

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

AİÇÜ’de “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” Konferansı Düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ),  “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” Konferansı düzenlendi. AİÇÜ Kültür ve …