Ana Sayfa / GÜNDEM / Ağrı’da öğrencilerin geleceğini parlatacak projeler

Ağrı’da öğrencilerin geleceğini parlatacak projeler

 Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmek amacıyla hazırlanan 8 projeyle hem kentin eğitim çıtasının yükseltilmesi hem de öğrencilerin geleceğinin parlak olması hedefleniyor.

  Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’, ‘Korkmuyorum, Yalnız Değilim’, ‘Ateşli Hastalıklar Konusunda Velilerin Bilinçlendirilmesi’, ‘Potansiyelimin Farkındayım’, ‘Milli Eğitim Müdürlüğü Okuyor’, ‘Pansiyon Benim Gelecek Bizim’, ‘O’nu (Peygamber Efendimizi (Sav)) En Güzel Kim Anlatır’ ve ‘Kitaplar Konuşuyor Geleceğimiz Aydınlanıyor’ projeleriyle öğrencilerin eğitimdeki başarısını arttırmayı hedefliyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca projelerini tek tek hayata geçirmeyi planlayan Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sayede öğrencilerin geleceklerinin parlak, millete ve memlekete faydalı bireyler olmasını amaçlıyor.

   ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ projesi

  Projeler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, ’Biz Büyük Bir Aileyiz’ projesiyle çocukların gelişim dönemlerinde en çok ihtiyaç duydukları gereksinimlerin başında güven duygusu geldiğini belirterek, “Aile kurumundan farklı nedenlerle mahrum kalan ve psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarını gideremeyen çocuklarda bu güven duygusu yeterince karşılanamayabilir. Bu ihtiyacı karşılamak ve toplumsal anlamda adaptasyonlarını sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Bunu gerçekleştirebilecek yegâne güç ise, büyük bir aile olan devlettir. Bu proje, devletin desteğiyle birlikte sevgi ve güven duygusundan mahrum kalan ve topluma adapte olmakta zorlanan çocukların, büyük bir ailenin himayesinde olduklarını hatırlatmak ve bu yönde farkındalıklarını arttırmak istiyoruz” dedi.

   ‘Korkmuyorum, Yalnız Değilim’ projesi

  Turan, ‘Korkmuyorum, Yalnız Değilim’ projesiyle ihmal ve istismara maruz kalan çocukların travma durumlarıyla karşı karşıya kalabildiklerini söyleyerek, “Bu durum çocukların hem gelişim dönemlerini hem de eğitim yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukların bu tür vakalarla tek başlarına baş edebilmeleri mümkün olmayabilir. Bu yüzden ailenin yanında diğer toplumsal kurum ve kuruluşların da desteğine ihtiyaç duyulabilir. Yeterli desteğin sağlanması için okuldaki idareci ve öğretmenlere düşen sorumluluklar da vardır. Bu sorumlulukların başında ihmal ve istismar durumlarını fark edebilecek, yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve kriz durumlarında nasıl bir yaklaşım izleyeceklerini bilmeleri gelmektedir. Ayrıca ihmal ve istismarla alakalı hukuki süreçler hakkında da asgari düzeyde bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu süreçlerle ilgili öğrencileri yönlendirebilecek yeterlilikte olmaları gerekmektedir. İşte bu nedenlerden dolayı ihmal ve istismara yönelik bilgilendirme çalışmalarının okullarda ivedilikle gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

   ‘Ateşli Hastalıklar Konusunda Velilerin Bilinçlendirilmesi’ projesi

  ‘Ateşli Hastalıklar Konusunda Velilerin Bilinçlendirilmesi’ projesiyle ilgili de bilgiler veren Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan özel eğitim tanılamalarının birçoğunda bireylerin engel durumlarının doğum sonrası nedenlerden, özellikle de ateşli hastalıklar sonucu gerçekleşen havaleden kaynaklanıyor. Velilerin bu konu hakkında yeterli bilinç düzeylerinin bulunmaması sebebiyle bilinçlendirme çalışması kapsamında gerekli izinlerin alınmasından ve ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesinden sonra köy gezileri yapılarak, ailelere gerekli bilgilendirme seminerlerinin yapılması, ardından ateş ölçer dağıtılması hedefleniyor.”

   ‘Potansiyelimin Farkındayım’ projesi

  ‘Potansiyelimin Farkındayım’ projenin amacıyla ilgili konuşan Turan, “Bu projemizle; dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin anketler aracılığıyla ihtiyaç duyduğu eğitimlerin belirlenmesi ve gereksinimleri doğrultusunda kendini tanıması, karar verme sürecinde sağlıklı tercihler yapabilmesi için seminerler verilmesidir” dedi.

   ‘Milli Eğitim Müdürlüğü Okuyor’ projesi

  ‘Milli Eğitim Müdürlüğü Okuyor’ projesiyle kurum personelleri için haftanın 5 günü 08.10-08.40 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenleneceğini söyleyen Turan, “Süreç içerisinde düzenli bir eylem haline getirmek ve diğer kurumlarla da aynı etkinliği eş zamanlı olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projemizin çıkış noktası, kurumlarda yaşanan iletişim ve yazışma sorunlarının birçoğunun kitap okuma alışkanlıklarının az olması ve bu sebeple iletişim eksikliklerinin doğmasıdır. Eğitim kurumu olarak daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için kurum personelini kitap okumaya teşvik etmek, iletişim becerilerini iyileştirmek, kurum personelleri arasındaki iletişimi pekiştirmek ve sürekli okuma alışkanlığını kazandırmak projemizin hedeflerindendir” diye konuştu.

   ‘Pansiyon Benim Gelecek Bizim’ projesi

  ‘Pansiyon Benim Gelecek Bizim’ projesiyle okullarda ve özellikle pansiyonlardaki öğrencilerin daha iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak; vatanına ve devletine bağlı, dini ve ahlaki değerleri özümsemiş insanlar olarak yetişmelerini amaçladıklarını kaydeden Turan, şöyle dedi:

  “Öğrencilerimizi toplumsal hayata hazırlamak amacıyla sosyal, ahlaki ve manevi değerleri kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri özümsemiş, toplumsal değerleri içselleştirmiş; her yönden gelişmiş, tam donanımlı bireyler olarak devletimize ve topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde, toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan sevgi, saygı, özgüven, yardımlaşma ve dayanışma, hoşgörü ve sevgi, doğruluk, adil olma, temizlik, vefa, çalışkanlık, dürüstlük, paylaşımcı olma ve empati gibi değerlerimiz temel referanslarımızdır.”

   ‘O’nu (Peygamber Efendimizi (Sav) En Güzel Kim Anlatır’ projesi

  ‘O’nu (Peygamber Efendimizi (Sav) En Güzel Kim Anlatır’ projesiyle Peygamber Efendimizin örnek yaşantısını ve ahlakını kavratarak, lise öğrencilerinin manevi duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirten Turan, “Öğrencilerimizin Türkçeyi düzgün, etkili ve güzel konuşma yeteneklerini geliştirmek ve toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi kazandırarak özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

   ‘Kitaplar Konuşuyor Geleceğimiz Aydınlanıyor’ projesi

  ‘Kitaplar Konuşuyor Geleceğimiz Aydınlanıyor’ projesine de değinen Turan, “Bu projemizle ilimizdeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek istiyoruz. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, toplumsal duyarlılık ile yorumlama, bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

AİÇÜ’de Kızılay Giyim Mağazası Açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’nın ortak girişimiyle, öğrencilerin farklı giyim …