Ana Sayfa / GÜNDEM / AĞRI’DA “GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI TANITIM SEMİNERLERİ” TOPLANTISI

AĞRI’DA “GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI TANITIM SEMİNERLERİ” TOPLANTISI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, “Güncellenen Öğretim Programları Tanıtım Seminerleri” toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi salonda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali Karagöz, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Özlem Çeçen, İshak Hasanoğlu ve Neriman Karakoç, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve koordinatör öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali Karagöz, “Müfredat en genel tanımıyla öğretmen rehberliğinde öğrencilerin edinmesi hedeflenen temel bilgi ve beceriler çerçevesidir. Sosyokültürel hayat ile bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler toplumun ve ferdin ihtiyaç duyduğu vasıfların da farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bu farklılaşma ise tabii olarak çağın gerekliliklerini karşılayabilecek niteliklere sahip fertlerin yetiştirilmesini sağlayacak müfredatların yenilenmesi ve güncellenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç ve Millî Eğitim Bakanlığımızın değişen felsefesi doğrultusunda müfredatları geliştirme, yenileme ve güncelleme çalışmaları 2005’te başlamış ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında tamamlanmıştır. Öğretim programlarıyla ilgili çalışmalar 2016-2017 eğitim öğretim yılının başından itibaren farklı bir boyut kazanarak 51 müfredat ekseninde kapsamlı bir yenileme çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir”dedi.

Müfredatlar neden yenilendiğini de anlatan Karagöz,”Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler öğrencilerin gelecekte toplumun üretken üyeleri olarak sahip olmaları gereken vasıf örgüsünü ve nitelik dokusunu da değiştirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz çağda, öğrencilerin sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri ve değerlerin yanı sıra bunları edinme sürecindeki farkındalıkları da önem arz etmektedir. Ayrıca kazanılmış olan özelliklerin hayatın farklı alanlarında kullanılabilmesi için iyi bir donanıma ve altyapıya sahip olunması da bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, ülkemizin bugününden yarınlarına kendilerinden çok şey beklenen ve büyük umutlar bağlanan gelecek nesillerin daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için müfredatların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yenileme çalışmalarının başlamasında kalkınma planları, 64 ve 65. hükümetlerin eylem planları, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen sınavların sonuçları, farklı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar etkili olmuştur. Sonuç olarak mevcut öğretim programları; öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler doğrultusunda çağın gerekliliklerini, ferdin ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilenmiştir”diye konuştu.

Müfredatlarda yapılan başlıca değişikliklerine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ise,”Okullarda uygulanan müfredatlar, sosyal davranış modelleri sağlayarak öğrencilerin değer sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynar. Okuldaki etkinlikler, aleni yahut örtük olarak öğrencilerin değerlere ilişkin bilgi ve kavrayışlarını, toplumun bir üyesi olarak belirli değerleri davranışa dönüştürmeleri için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Önceki müfredatlardan farklı olarak yenilenen müfredatlarda değerler ve değer eğitimi müfredatların odağını oluşturmuştur. Bu doğrultuda mevcut müfredatları da kapsayan geniş bir kaynak taraması yapılmış, disiplin alanlarının her birinde kazanımlarla ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılması hedeflenen millî, manevi ve evrensel değerler 10 ana başlık altında toplanmış, bu değerlere ilişkin tutum ve davranışlar belirlenmiştir. Değer eğitiminin, eğitimin asıl amaçlarından biri olduğu, eğitimin nihai gayesi ve ruhu olduğu, ayrı bir müfredat veya konu, öğrenme alanı olarak görülmemesi gerektiği, bu bakımdan okullar ve öğretmenlerin değerleri müfredatların bütünleyici bir parçası olarak ele alması ve uygun yaklaşımları kullanarak öğrencilerine kazandırması,  değerlerin yalnızca müfredatlarda yer alan lafızlar olmaktan çıkarılması, öğrencilere okul içinde ve dışında değerleri pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağlanması,  değerlerin anlamlı ve kalıcı olması için öğrencilere kazanımların içerik boyutu  ile ilişkilendirilerek ve konu anlatımından ziyade öğrencilerin akıl yürütme, sorgulama, araştırma, yorum yapma, bağlantı kurma ve değerlendirme becerilerini kullanabilecekleri drama, rol oynama ve benzeri, çalışmalarla aktarılması,  öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici, toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir sınıf ortamı oluşturulması,  değerlerin aktarılmasının sadece sınıf veya okul ortamı ile sınırlı kalmaması, okul aile iş birliğinin sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Müfredatlarla öğrencilere aktarılması hedeflenen kök değerler şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir.”ifadeleri kullandı.

Turan’ın konuşmasının ardından seminerlerin hangi süreçte nasıl yapılacağı ile ilgili süreç ise Ortaöğretimden sorumlu şube müdürü Kutbeddin Kaya ve Temel Eğitimden Sorumlu şube müdürü Mehmet Ali Kızgın tarafından anlatıldı. Öte yandan yenilenen müfredatla ilgili formatörler tarafından il genelindeki öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bilgilendirme seminerleri yapılacağı belirtildi.

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

HÜDA PAR’dan Ağrı Haber Gazetesi’ne ziyaret

HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan ve yönetimi kentte yayın hayatını sürdüren Ağrı Haber …