Ana Sayfa / GÜNDEM / Ağrı Defterdarlığından Mevzuatı Geliştirme Eğitimi

Ağrı Defterdarlığından Mevzuatı Geliştirme Eğitimi

Ağrı Valiliği İl Defterdarlığı tarafından 17-19 Nisan tarihleri arasında mevzuatı geliştirme eğitimi düzenlendi.

Ağrı İl Merkezinde görev yapan Devlet yönetici ve memurlarından oluşan seminerde  139 kişiye Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu,Kamu İhale Sözleşme Kanunu, Harcırah Kanunu, Devlet Memurları Kanunu,ve Merkezi Yönetim Harcama Belgesi yönetmenliği konulu “Mevzuatı Geliştirme” eğitimini tamamlayanlara Vali Yardımcısı Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan ÇİĞİL tarafından katılım belgeleri verildi.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapılan törende İl Derterdarı Metmet Tural yaptığı konuşmada; Sayın Valim,Değerli katılımcılar,

Kamu harcamalarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması harcama sürecinde karşılaşılan sorunların asgari düzeye indirilmesi mali mevzuatta meydana gelen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla düzenlemiş olduğumuz mevzuat geliştirme eğitimi belge verme törenine hoşgediniz diyor şahsım ve defterdarlığım adına hepinizi selamlıyorum.

Sayın Valim,Değerli çalışanlar

Malumları olduğu üzere ülkemiz gayri safi millî hasılası içerisinde kamu harcamaları önemli bir yere sahip olup  bu harcamaların büyük bir kısmı mal ve hizmet alımları ile personel giderlerinden oluşmaktadır.

İlimizde ise 2016 yılı genel bütçe harcamalarına bakıldığında İlimizde2016 yılında toplam 851.930.444,18 milyon TL Genel Bütçe harcaması yapılmış olup bu harcamaların yaklaşık % 76’sı mal ve hizmet alımları ile personel giderlerinden oluşmaktadır.

Kamu harcamaları yapılırken Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, harcama sürecinde karşılaşılan sorunların asgari düzeye indirilmesi ve değişen mevzuata uyumun sağlanması oldukça önem arz etmekte olup bu amaçla İlimiz Genel Bütçe Kapsamındaki Harcama Birimleri ile Mahalli İdareler Mutemet ve Gerçekleştirme Görevlilerine  harcama mevzuatı konusunda eğitim verilmesi makamlarınca uygun görülmüştür.

Söz konusu eğitime İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli idarelere Bağlı toplam 69 tahakkuk dairesinden toplam 125 personel  katılmış olup eğitim başarı ile tamamlanmıştır.

Eğitim amaçlandığı gibi  Kamu Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, harcama sürecinde karşılaşılan sorunların asgari düzeye indirilmesi, değişen mevzuata uyumun sağlanması ve Kurumlarda var olan personel eksikliğinin mevcut personelin niteliklerini arttırmak suretiyle hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amaçlanmış  olup bundan sonrada bu tür eğitimlerin yapılmasında fayda olacağı düşünülmektedir.

Sayın Valim,Değerli Katılımcılar,

Konuşmamı burada bitirirken düzenlemiş olduğumuz bu eğitimin yapılmasında desteklerini bizden esirgemeyen Valimiz Sayın Musa IŞIN’a  Ayrıca, bu eğitime gerekli ilgi ve alakayı gösteren İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  ve bu kurumlarda bu eğitimle iştirak eden personele, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Davetimize icabet ettiğiniz için sizlere şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına hoşgeldiniz diyor selam ve saygılarımı sunuyorum dedi.

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

HÜDA PAR’dan Ağrı Haber Gazetesi’ne ziyaret

HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan ve yönetimi kentte yayın hayatını sürdüren Ağrı Haber …