Ana Sayfa / GÜNDEM / Ağrı Defterdar’ı Mehmet Tural’dan Tarım Arazilerinin Satışı ile ilgili basın açıklaması

Ağrı Defterdar’ı Mehmet Tural’dan Tarım Arazilerinin Satışı ile ilgili basın açıklaması

BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hüküm altına alınmış olup, anılan Kanunla bir yıl süre verildiğinden Başvuru süresi 5 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın alınmasında hak sahibi olunabilmesi için;

-30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması,

-Kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kullanıyor olmaları

-Kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması gerekmektedir.

-Tarımsal amaca ayrılan taşınmazlarda hak sahibi olanların Taşınmaz İlimiz Merkez ilçe hudutları içerisinde ise Defterdarlığımıza taşınmazın ilçede bulunması halinde ise ilgili ilçe Malmüdürlüklerimize en geç 5 Aralık 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekmekte olup;

Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında;

a) Satın alma talebini içeren (örneği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlükleri ve İlçe Malmüdürlükleri) dilekçe,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

ç) Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

d) Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, istenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Durulur

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

AİÇÜ’de Kulaçlar Engelleri Aşmak İçin Atıldı

AİÇÜ’de Kulaçlar Engelleri Aşmak İçin Atıldı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) ‘3 Aralık Dünya Engelliler …